به وبسایت دفتر خدمات مسافرتی مارس تریپ خوش آمدید

جاذبه ها

کلیسا اسحاق مقدس - سنت پترزبورگ

کلیسا اسحاق مقدس - سنت پترزبورگ

موزه هنرهای زیبا الکساندر پوشکین - مسکو

موزه هنرهای زیبا الکساندر پوشکین - مسکو

بهترین موزه‌های جنگی مسکو

بهترین موزه‌های جنگی مسکو

قلعه پیتر و پاول - نماد پنهان سنت پترزبورگ

قلعه پیتر و پاول - نماد پنهان سنت پترزبورگ

جزیره واسیلیوسکی - تور سنت پترزبورگ

جزیره واسیلیوسکی - تور سنت پترزبورگ

موزه روسیه - تور سنت پترزبورگ

موزه روسیه - تور سنت پترزبورگ

کاخ زمستانی - تور سنت پترزبورگ

کاخ زمستانی - تور سنت پترزبورگ

میدان سرخ - تور مسکو

میدان سرخ - تور مسکو

استرلکا - سنت پترزبورگ

استرلکا - سنت پترزبورگ