به وبسایت دفتر خدمات مسافرتی مارس تریپ خوش آمدید

جاذبه ها

هفت کاخ‌موزه در تور سنت پترزبورگ

هفت کاخ‌موزه در تور سنت پترزبورگ

باغ تابستانی - تور سنت پترزبورگ

باغ تابستانی - تور سنت پترزبورگ

صومعه نووودویچی - تور مسکو

صومعه نووودویچی - تور مسکو

موزه ارآرتا - تور سنت پترزبورگ

موزه ارآرتا - تور سنت پترزبورگ

کلیسا سنت باسیل - تور مسکو

کلیسا سنت باسیل - تور مسکو

موزه‌های نظامی و جنگی در سنت پترزبورگ

موزه‌های نظامی و جنگی در سنت پترزبورگ

موزه هنرهای شرقی (Oriental Art) - مسکو

موزه هنرهای شرقی (Oriental Art) - مسکو

کلیسای مسیح منجی - تور مسکو

کلیسای مسیح منجی - تور مسکو

موزه‌های قلعه پیتر و پاول - سنت پترزبورگ

موزه‌های قلعه پیتر و پاول - سنت پترزبورگ